Fiyat İste Nea Yapı Kimyasalları ®

FLOOROPAL LC

MİKROBETONLAR, çimento içeriklerinin düşüklüğü, çimento yerine en az %25 oranında hidrolik bağlayıcı özelliklisanayi yan ürünleri kullanarak üretildiğinden ÇEVRE DOSTU “YEŞİL” ürünler olarak sınıflandırılmaktadırlar.

FLOOROPAL LC, özel çimentolardan, dolgu malzemelerinden, bağlayıcılardan ve kimyasal katkı malzemelerinden oluşan, elle veya pompa ile uygulanabilen bir mikrobetondur. Tek katta 1 – 30 mm kalınlıkta uygulanmak üzere geliştirilmiştir. LC, süper plastifiyanlar içeren yeni nesil çevre dostu ürünlerdendir.


UYGULAMA ALANLARI

FLOOROPAL LC, mevcut binaların renovasyonunda ve yeni inşaatlarda, beton zeminlerin teraziye getirilmesi veyüzeylerinin pürüzsüzleştirilmesi amaçlı dekoratif bir zemin kaplaması olarak geliştirilmiştir.İyi bir planlama ile bin metrekarelik bir alanın bir hafta sonunda FLOOROPAL LC ile kaplanarak tekrar kullanıma sokulması mümkündür.FLOOROPAL LC, koruyucu bir boya veya kaplama olmaksızın, son kat zemin kaplaması olarak kullanılmamalıdır. FLOOROPAL LC ‘nin görünümü, normal beton zeminle benzerdir. Uygulama tekniğinden kaynaklanan renk farklılıkları görülebilir (örneğin hortum veya spatula hareketlerinin oluşturduğu çizgiler). Şeffaf bir boya / koruyucu altında kullanılacak ise, renkli olarak da üretilebilir. FLOOROPAL LC bünyesinde kazein veya başka protein içeren katkı maddeleri bulunmadığından, malzeme, özellikle hastaneler ile ve gıda üretim veya depolama mahallerinde kullanıma uygundur.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

FLOOROPAL LC sert ve sağlam yüzeyler üzerine uygulama amaçlı olarak geliştirilmiştir. Uygulama öncesinde, yumuşak(asfalt ve benzeri) veya zayıf katmanlar yüzeyden temizlenmelidir. Üzerine uygulanacağı betonun çekme mukavemetinin en az 1,5N/mm² olması gerekir. Bu değerin daha düşük olması halinde NEA Teknik bölümüne danışınız. FLOOROPAL LC uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır.

UYGULAMA KALINLIĞI

 •  FLOOROPAL LC’nin uygulama kalınlığı 1–30 mm’dir.
 • Hafif beton zeminler için katman kalınlığı, 6–10 mm ile sınırlıdır.
 • FLOOROPAL LC kullanımından önce, mevcut yüzeye ilişkin bir kot araştırması yapılması önerilir. Malzemenin gereklitolerans sınırlarını aşmamak amacıyla, FLOOROPAL LC kullanımından önce, mevcut yüzeydeki kot farklılıkları FLOOROPAL REPAIR MORTAR ile giderilmelidir.
 • 30mm’yi aşan yüzey bozukluklarında önerilen tip ve miktarda mıcır katılarak gerçekleştirilebilen alternatif uygulamalar için lütfen NEA’ ya danışınız. 

 • UYGULAMA

  Yüzey hazırlığı:Uygulama öncesinde kaplanacak yüzeyin sert, ve sağlam olduğu tespit edilmeli, yüzey, yabancı maddelerden, yumuşak veya zayıf katmanlardan arındırılmalıdır. Tüm toz ve parçacıklar, yüzeyden temizlenmelidir. Çimento şerbeti veya eski kaplamalar mekanik olarak sökülmelidir. Yağ veya gres lekeli betonu, pürmüzle yakarak ve/veya özel bir gres temizleyicisi uygulayarak temizlemek gerekebilir.

  Astarlama: FLOOROPAL Primer 13, hazırlanan yüzey üzerine yumuşak bir fırça veya astar pompası ile uygulanmalı, göllenmeler engellenmeli ve kurumasına izin verilmelidir (normal koşullarda 3 – 4 saat). Uygulama yapılacak zeminin emiciliği yüksek ise, FLOOROPAL Primer 13, birinci kat için 1:5, ikinci kat için ise 1:3 oranında temiz su ile inceltilerek uygulanmalıdır. 

  Sağlam beton yüzeylerde 1:3 oranında inceltilmiş tek kat yeterlidir. Farklı zeminler üzerine uygulama söz konusu ise,inceltme oranları ve uygulama teknikleri için lütfen NEA’ ya danışınız.FLOOROPAL Primer 13, sıcaklığı +10C’nin altında olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey kuru olmalı, bağıl nem %70’in altında bulunmalıdır. Kuruma süresinin yeterli olmaması, düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem film oluşumunu etkileyerek, yüzeyi tam olarak kaplamasını önleyebilir.


  Karıştırma:Malzeme %20 oranında (25 kg torbaya 5.0 litre) temiz su ile karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminde, matkap ucuna takılmış pervane veya MINTEC tarafından onaylanacak bir pompa kullanılmalıdır. Pervane ile karıştırmada, karıştırma süresi 2 dakikadan az olmamalıdır.Karıştırılan malzeme 20 dakika içinde kullanılmalı, malzeme sıcaklığı +5C ile +20C arasında olmalıdır. Kuru malzemenin kullanımdan önce fazla soğuması veya ısınması, karışımın akışkanlık özelliklerini etkileyebilir.

  Uygulama:Karıştırılan malzeme yüzeye yayılarak dökülür. Malzemenin üzerinden çelik spatula veya kirpi rulo ile geçilerek malzemenin içindeki hava kabarcıklarının çıkışı kolaylaştırılır. Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıkla biçimlendirilebilir veya kesilebilir, böylelikle istenen düzeltmeler yapılabilir. Flooropal Serisi ürünler, +10C’den soğuk yüzeylere uygulanmamalıdır. Zemin, uygulamayı izleyen 48 saat boyunca dona karşı korunmalıdır. Ortam havasının bağıl nemi %70’in altında olmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kür membranlarının kullanılması gerekmez. FLOOROPAL M 15 uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır.

  AMBALAJ

  FLOOROPAL Serisi ürünler, 25 kg’lık kâğıt torbalarda sunulmaktadır.


  DEPOLAMA SÜRESİ

  Flooropal LC nemsiz ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. 8 Torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir.

  TEMİZLİK

  Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir.

  SAĞLIK VE GÜVENLİK

  Çimento içerdiğinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliği vardır. Gözlerinizi koruyun ve cildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik bilgi sayfalarımıza başvurun. FLOOROPAL LC, yanmaz, alev almaz, duman üretmez.

  TEKNİK SERVİS

  Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen Teknik Servisimize danışınız.

  %20 oranında su ile karıştırılan, 28 gün süreyle +23C sıcaklık ve %50 bağıl nem ortamında bekletilen malzemeninsağladığı teknik değerler aşağıdadır.

  Teknik Özellikler

  Eğilme mukavemeti > 7 N/mm²

  Basınç mukavemeti > 30 N/mm²

  Betona aderans (SS 92 35 07) > 2 N/mm²

  Serbest rötre % 0,04 – 0,06

  Uygulama Özellikleri

  MINTEC Halka Testi (SS 92 35 19) 145 – 155 mm

  Hazır malzeme kullanım süresi 15 – 20 dak

  pH değeri Yaklaşık 11

  Sertleşme süresi (yaya trafiği) 1 – 3 saat

  Sertleşme süresi (son kaplama) 24 saat

  Yukarıda verilen sertleşme süreleri 10 mm kalınlığında bir katman için geçerlidir ve sıcaklık, bağıl nem ve yüzeyiniçerdiği nem miktarına göre farklılık gösterir. 

  • Ticari mekânların, hastanelerin, okulların ve konutların uzun ömürlü, yüksek dayanımlı ve tozumayan dekoratif bir BETON ile kaplanarak yenilenmesine olanak sağlar.
  • FLOOROPAL LC, süratle uygulanır,uygulama tamamlandıktan 2-3 saat sonra üzerinde yürünebilir.
  • Üzeri sadece cilalanarak kullanılma özelliğine sahip yüksek mukavemetli bir mikrobeton özelliğine sahip nadir ürünlerdendir.
  • FLOOROPAL LC, hızlı sertleşme, mekanik direnç ve kendiliğinden yayılma özelliklerini, düşük rötre özelliğiyle birleştirir.
  • FLOOROPAL LC, üzeri örtülmeden kullanılır. İstenirse renklendirilebilir. Anti bakteriyel özelliklerin arandığı gıda ve sağlık sektörlerinde üzerine şeffaf veya renkli epoksi boya için düzgün altyapı oluşturur.
  0 (312) 473 36 32