Fiyat İste Nea Yapı Kimyasalları ®

FLOOROPAL M FLEX

SANAYİ ZEMİNLERİ VE SOSYAL ALANLAR İÇİN, KENDİLİĞİNDEN YAYILMAÖZELLİĞİNE SAHİP ESNEK MİKROBETON

ÜRÜN TANIMI

FLOOROPAL M FLEX, özel çimentolardan, dolgu malzemelerinden, bağlayıcılardan ve kimyasal katkı malzemelerindenoluşan, çift komponentli bir mikrobetondur. Tek katta 3 – 15 mm kalınlıkta uygulanmak üzere geliştirilmiştir.FLOOROPAL M FLEX, süper plastifiyanlar içeren yeni nesil çevre dostu ürünlerdendir.

UYGULAMA ALANLARI

FLOOROPAL M FLEX, yeni inşaatlarda ve yenilenmesi gereken zeminlerde uygulanır. Uygulama alanı, çoğunluklayüksek aşınma ve basınç mukavemeti istenen, ağır yüklere ve trafiğine maruz sanayi ve depolama tesisleri olmaklabirlikte, çok süratli bir şekilde tamamlanması veya yenilenmesi gereken showroom, dükkân veya umuma açık alanlariçin de ideal bir malzemedir. Özellikle çatlama riskinin yüksek olduğu zeminlerde tercih edilmelidir.FLOOROPAL M FLEX ‘in görünümü, normal beton zeminle benzerdir. Uygulama tekniğinden kaynaklanan renk farklılıklarıgörülebilir (örneğin mala hareketlerinin oluşturduğu çizgiler). İstenir ise renkli olarak da üretilebilir.

FLOOROPAL M FLEX, bünyesinde kazein veya başka protein içeren katkı maddeleri bulunmadığından, malzemeözellikle hastanelerde ve gıda üretim veya depolama mahallerinde kullanıma uygundur.

UYGULAMA YÜZEYLERİ

FLOOROPAL M FLEX sert ve sağlam yüzeyler üzerine uygulama amaçlı olarak geliştirilmiştir. Uygulama öncesinde,yumuşak veya zayıf katmanlar yüzeyden temizlenmelidir.FLOOROPAL M FLEX belirli özelliklere sahip asfalt kaplama üzerine de uygulanabilir. Uygulama detayları için lütfenTeknik Servislerimize danışınız

UYGULAMA KALINLIĞI

 • FLOOROPAL M FLEX’ in uygulama kalınlığı 3-15 mm’dir.
 • Hafif beton zeminler için katman kalınlığı, 6-10 mm ile sınırlıdır.
 • FLOOROPAL M FLEX kullanımından önce, mevcut yüzeye ilişkin bir kot araştırması yapılması önerilir. Malzemeningerekli tolerans sınırlarını aşmamak amacıyla, FLOOROPAL M FLEX kullanımından önce, mevcut yüzeydeki kotfarklılıkları FLOOROPAL REPAIR MORTAR veya FLOOROPAL M BASE ile giderilmelidir.
 • 10 mm’yi aşan yüzey bozukluklarında gerçekleştirilebilen alternatif uygulamalar için lütfen Teknik Servislerimizedanışınız.

 • SU DAYANIMI

  Sertleştikten sonra FLOOROPAL Serisi ürünlerin üzerine su dökülmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun süre boyuncasu altında bulundurmak, direnci normal değerinin altına düşürebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma süresinin ardındanortadan kalkar.

  KİMYASAL DAYANIM

  FLOOROPAL Serisi ürünlerin kimyasallara karşı dayanıklılığı, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin süreklikimyasallara maruz kalması olasılığı varsa, yüzey korunmalıdır.

  TÜKETİM

  Uygulama yapılacak yüzeye bağlıdır. Kuru malzeme tüketimi, 1 mm kalınlık için 1,67 kg/m²’dir.

  UYGULAMA

  Yüzey hazırlığı:Uygulama öncesinde kaplanacak yüzeyin sert ve sağlam olduğu tespit edilmeli, yüzey, yabancı maddelerden, yumuşakveya zayıf katmanlardan arındırılmalıdır. Tüm toz ve parçacıklar, yüzeyden temizlenmelidir. Çimento şerbeti veya eskikaplamalar mekanik olarak sökülmelidir. Yağ veya gres lekeli betonu, pürmüzle yakarak ve/veya özel bir grestemizleyicisi uygulayarak temizlemek gerekebilir.

  Astarlama:FLOOROPAL Primer 13, hazırlanan yüzey üzerine yumuşak bir fırça veya astar pompası ile uygulanmalı, göllenmelerengellenmeli ve kurumasına izin verilmelidir (normal koşullarda 2-3 saat). Uygulama yapılacak zeminin emiciliği yüksekise, FLOOROPAL Primer 13, birinci kat için 1:5, ikinci kat için ise 1:3 oranında temiz su ile inceltilerek uygulanmalıdır.Sağlam beton yüzeylerde 1:3 oranında inceltilmiş tek kat yeterlidir. Farklı zeminler üzerine uygulama söz konusu ise,inceltme oranları ve uygulama teknikleri için lütfen bize danışınız.

  FLOOROPAL Primer 13, sıcaklığı +10C’nin altında olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey kuru olmalı, bağıl nem% 70’in altında bulunmalıdır. Kuruma süresinin yeterli olmaması, düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem film oluşumunuetkileyerek, yüzeyi tam olarak kaplamasını önleyebilir.

  Karıştırma:Bir ambalaj toz malzeme bir ambalaj sıvı malzeme ile karıştırlmalı ayrıca hiçbir şey eklenmemelidir. Karıştırma işleminde,matkap ucuna takılmış pervane veya NEA tarafından onaylanacak bir pompa kullanılmalıdır. Pervane ile karıştırmada,karıştırma süresi 2 dakikadan az olmamalıdır.Karıştırılan malzeme 20 dakika içinde kullanılmalı, malzeme sıcaklığı +5 C ile +20 C arasında olmalıdır. Kurumalzemenin kullanımdan önce fazla soğuması veya ısınması, karışımın akışkanlık özelliklerini etkileyebilir.

  Uygulama:Karıştırılan malzeme yüzeye yayılarak dökülür. Malzemenin üzerinden çelik spatula veya kirpi rulo ile geçilerekmalzemenin içindeki hava kabarcıklarının çıkışı kolaylaştırılır. Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıkla biçimlendirilebilir veyakesilebilir, böylelikle istenen düzeltmeler yapılabilir.Flooropal Serisi ürünler, +10C’den soğuk yüzeylere uygulanmamalıdır. Zemin, uygulamayı izleyen 48 saat boyuncadona karşı korunmalıdır. Ortam havasının bağıl nemi %70’in altında olmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında hafifhavalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kür membranlarının kullanılmasıgerekmez. Uygulama sonrasında yüzey naylon vb. buhar kesici malzeme ile kaplanmamalı, koruma gerekiyorsa kartontipi malzemeler tercih edilmelidir. FLOOROPAL M FLEX uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyonderzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır.AMBALAJFLOOROPAL M FLEX ‘in toz komponenti 25 kg’lık kâğıt torbalarda, sıvı komponenti ise plastik bidonlarda sunulmaktadır.

  DEPOLAMA SÜRESİ

  FLOOROPAL M FLEX nemsiz ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. Sıvı komponent dondan korunmalıdır. 8 Torbadanfazla üst üste istiflenmemelidir.

  TEMİZLİK

  Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir.

  SAĞLIK VE GÜVENLİK

  Çimento içerdiğinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliği vardır. Gözlerinizi koruyun vecildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik bilgisayfalarımıza başvurun.FLOOROPAL M FLEX yanmaz, alev almaz, duman üretmez.

  TEKNİK SERVİS

  Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen Teknik Servisimize danışınız.


  28 gün süreyle +23C sıcaklık ve %50 bağıl nem ortamında bekletilen malzemenin sağladığı teknik değerler aşağıdadır.

  Teknik Özellikler

  Eğilme mukavemeti > 10 N/mm²

  Basınç mukavemeti > 30 N/mm²

  Betona aderans (SS 92 35 07) > 3 N/mm²

  Serbest rötre % 0,04 – 0,06

  Uygulama Özellikleri

  MINTEC Halka Testi (SS 92 35 19) 145 – 155 mm

  Hazır malzeme kullanım süresi 15 – 20 dak

  pH değeri Yaklaşık 11

  Sertleşme süresi (yaya trafiği) 1 – 3 saat

  Sertleşme süresi (son kaplama) 24 saat

  Yukarıda verilen sertleşme süreleri 10 mm kalınlığında bir katman için geçerlidir ve sıcaklık, bağıl nem ve yüzeyiniçerdiği nem miktarına göre farklılık gösterir.
  • FLOOROPAL M FLEX esnek bir betondur; bu özelliği, alt zeminden gelebilecek hareket, çatlak ve titreşimlerden az etkilenmesini sağlar.
  • FLOOROPAL M FLEX, Sanayi zeminlerinin, önemli kot sorunları yaşamadan uzun ömürlü, yüksek dayanımlı ve tozumayan bir mikro BETON ile kaplanarak yenilenmesine olanak sağlar.
  • FLOOROPAL M FLEX süratle uygulanır, uygulama yapılan alanın hızlı bir şekilde tekrar kullanıma sokulabilmesine olanak verir. Uygulama tamamlandıktan 2 - 3 saat sonra üzerinde yürünebilir.
  • FLOOROPAL M FLEX üzeri örtülmeden kullanılır. İstenirse renklendirilebilir. Antibakteriyel özelliklerin arandığı gıda ve sağlık sektörlerinde üzerine şeffaf veya renkli epoksi boya uygulanmalıdır.
  0 (312) 473 36 32