Fiyat İste Hammerfast ®

Hammerfast GM 500 Rapid

Çimento esaslı, tek bileşenli, hızlı sertleşen, yüksek değerlerde ilk ve son mukavemet sağlayan, rötresiz, kendiliğinden yerleşen akışkan harç.


Kullanım alanları:

Kanalizasyon ve kanal plakalarının yerleştirilmesinde, rögar ve menhol kapaklarının yükseltilmesinde, çelik kolonların ve direklerin temele sabitlenmesinde, makina ayaklarının ankrajında, saha betonları, uçak ve helikopter pistlerinin tamirinde, metro, otoyol, baraj gibi mühendislik yapılarında, her türlü endüstriyel makine yatakları altında, taşıyıcı elemanlarının yataklanmasında, bağlantı ve yatak çevrelerinin doldurulmasında, beton ile çeliğin birleştiği yerlerde erken ve yüksek mukavemet istenen tamirlerde, beton elemanların yüzey bozukluklarının tamiri ve yüzey düzeltme işlerinde, prefabrik beton yapı elemanlarının montajında, yol ve köprü bağlantılarında kullanılır.


Avantajları:

  • Ayarlanabilen yüksek akıcı kıvama sahiptir,
  • Çok hızlı kurur,
  • Büzülme (rötre) yapmaz,
  • Yüksek mukavemete sahiptir,
  • Ayrışma ve kusma yapmaz,
  • Hazırlaması ve uygulaması kolaydır,
  • İklim değişikliklerine dayanıklıdır.
0 (312) 473 36 32