Fiyat İste Tarkett ®

Epoksi Self Levelling Kaplama

Yapıların çevresel etkilere karşı dayanıklı hale getirilmesi her zaman yapı sektörünün en önemli tartışma ve araştırma konularından biri olmuştur.

Epoksi zemin kaplama her türlü kara ve deniz yapısında, doğanın (rüzgar, fırtına, dalga, ısıl değişimler, donma-çözünme, kirlenme, kimyasal etkiler, vs.) ve sanayinin (mekanik, fiziksel ve kimyasal) en kötü koşullarına karşı yapı zeminlerini (iç ve dış) estetik malzemelerle kaplayarak korumak için geliştirilen teknolojik yapı malzemesi grubudur.

Bunların yanı sıra, üstün yapışma özelliği, mekanik ve fiziksel dayanımlarından dolayı değişik yapıdaki inşaat malzemelerini birbirine yapıştırmak ve tutturmak için de kullanılan epoksi malzemeler bulunmaktadır.

EPOKSIZEMIN KAPLAMA NEDIR?

Termosetler grubundankimyasal bir reçinedir. Suya, asite ve alkaliye karşı direnci çok iyidir.Zamanla özelliklerini kaybetmez. Epoksi sistemi, epoksi reçinesi ve birkürlenme ajanından meydana gelir. Epoksi zemin kaplama reçinesindeki tekilmoloküller (monomers) kürlenme ajanı (hardener) ile birkeşerek uzun zincirlememolekül bağları oluşturur (polymer). Bu birleşim; karışım kürlendiğinde sertbir polymer meydana getirir. Genellikle iki komponentli olan epoksiler, diğertermoset plastikler gibi belli süre sonra sıvı halden katı hale geçer ve takipeden ortalama 24 saat içinde kurumaya başlar (üzerine basılabilecek kadar) veyaklaşık 7 gün içinde final sertliğine ulaşır.

EPOKSINEDIR VE NERELERDE UYGULANIR?

Yapıların çevreseletkilere karşı dayanıklı hale getirilmesi her zaman yapı sektörünün en önemlitartışma ve araştırma konularından biri olmuştur.Epoksi zemin kaplama her türlükara ve deniz yapısında, doğanın (rüzgar, fırtına, dalga, ısıl değişimler,donma-çözünme, kirlenme, kimyasal etkiler, vs.) ve sanayinin (mekanik, fizikselve kimyasal) en kötü koşullarına karşı yapı zeminlerini (iç ve dış) estetikmalzemelerle kaplayarak korumak için geliştirilen teknolojik yapı malzemesigrubudur. Bunların yanı sıra, üstün yapışma özelliği, mekanik ve fiziksel dayanımlarındandolayı değişik yapıdaki inşaat malzemelerini birbirine yapıştırmak ve tutturmakiçin de kullanılan epoksi malzemeler bulunmaktadır.

KULLANILDIGIALANLAR, UYGULAMA TARZINA VE URUN SECIMINE BAGLI OLARAK SOYLE SIRALANABILIR;

Donatı ve demirlerin yapıştırılmasında;Taş, çelik alüminyum ve hatta ahşabın yapıştırılmasında. Betonarmede; ankrajdemirlerinin oluşturulması amaçlı filiz ekme işlerinde. Beton, sıva, metal,seramik, polyester ve epoksi zeminler üzerine ince kaplama malzemesi olarak,yapısal bağlantı ve onarım işlerinde.

Prefabrik betonelemanları ve kolonların montajında çatlak ve kırıkların tamiratlarında. Yüzeykoruyucu kaplama olarak. Taze betonu, eski sertleşmiş beton veya harca bağlamakiçin yapıştırıcı reçine olarak. Aşınmaya karşı koruyucu kaplama zemini olarak.Köprü taşıyıcı plakalar, makina ayakları, bağlama civataları, tren rayhatlarında sorunsuz zemin ve dayanıma sahip imalatlar için.

Ahşap, yığma vebetonarme yapılarda yüklerin artması, hasar ve eskime olması, yapısaldeğişiklikler yapılması, dizayn ve imalat hatalarının bulunması durumundayapıların güçlendirilmesi amacıyla. Kimyasal ve mekanik etkilerle karşılaşacakzemin ve duvar seramik kaplamalarının derzlerinde, sert, su geçirimsiz vekimyasallara dayanıklı derz dolgu malzemesi olarak; havuz, çamaşırhane,hastane, laboratuvarlarda. Yüksek dayanımlı zemin ve duvar boyası olarak. Sualtı imalatlarında. Yapılarda, herhangi bir sebeple çatlakların ve oyuklarındoldurularak yapıştırılması veya enjekte edilmesi amacıyla kullanılabilir.

En yaygın olarakkullanılan epoksi grubu, zemin kaplaması olarak kullanılan gruptur.

EPOKSIZEMIN KAPLAMA UYGULAMALARININ GENEL OZELLIKLERI SOYLE SIRALABILIR:

 • Kimyasallara karşıdayanıklıdır.
 • Sürtünmeye ve aşınmaya karşıdayanıklı zeminler oluşturur..
 • Dekoratif uygulamalarda genişbir renk yelpazesine sahiptir..
 • Kolay temizlenir, hijyeniktir.Agrega ilavesi ile kaymaz bir zemin elde edilebilir.
 • Yağ ve kimyasallara karşıdirençlidir.
 • Estetiktir.
 • Solvent içermez.
Epoksi, genel olarak, betonzeminlerin partiküler bir kaplama düzlemi oluşturulmak sureti ile korunması,tamiri ve dekoratif bir görünüm verilmesi amacıyla kullanılan bir ürüngrubudur. Bu özelliklerinden dolayı, çok geniş bir alanda; sağlam, dekoratif,sıhhi kimyasal ve fiziksel dayanımları çok yüksek, hem uygulama ve hem desonraki kullanım ömrü içinde insan sağlığına zararsız zeminlerin imalatında hergeçen gün daha da artan bir taleple kullanılmaktadır. Yapı sektörünün her geçengün daha bilimsel ve teknolojik metotlara yönelmek ihtiyacı, uzmanlaşmışbilimsel ve teknik kadrolarla üretilen ve uygulanan ürünlerin daha dayaygılaşarak kendilerine zemin hazırlaması şansını ve zorunluluğunudayatmaktadır. Bu çerçevede epoksi ürün grubu gelecekte çok daha fazla tanınacak,kullanılacak ve sevilecek “modern” yapı malzemelerinin başında gelmektedir.
 • Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
 • Sürtünmeye ve aşınmaya karşı dayanıklı zeminler oluşturur..
 • Dekoratif uygulamalarda geniş bir renk yelpazesine sahiptir..
 • Kolay temizlenir, hijyeniktir. Agrega ilavesi ile kaymaz bir zemin elde edilebilir.
 • Yağ ve kimyasallara karşı dirençlidir.
 • Estetiktir.
 • Solvent içermez.
0 (312) 473 36 32